ANUNȚ

Servicii de cazare șli restaurant – anunţ publicitar nr. ADV1409217 din 26.02.2024
Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi prin transmiterea de oferte privind achiziția directă de Servicii de cazare și restaurant în localitatea Turda , 09.03-10.03.2024 , așa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de email csuresita@yahoo.com.

Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta, poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Servicii de cazare și restaurant – anunț publicitar nr. ADV1406348 din 13.02.2024
Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi prin transmiterea de oferte privind achiziția directă de Servicii de cazare și restaurant în localitatea Buziaș, 19.02-07.03.2024 , așa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de email csuresita@yahoo.com.

Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Servicii de cazare șli restaurant – anunţ publicitar nr. ADV1401699 din 15.01.2024

Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi prin transmiterea de oferte privind achiziția directă de Servicii de cazare și restaurant în localitatea Oradea, 24.01-25.01.2024 , așa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de email csuresita@yahoo.com.

Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Servicii de servire a mesei – anunţ publicitar nr. ADV1401226 din 10.01.2024

Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi prin transmiterea de oferte privind achiziția directă de Servicii de servire a mesei, aşa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de email csuresita@yahoo.com.

Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Servicii de cazare și restaurant – anunţ publicitar nr. ADV1401230 din 10.01.2024
Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi prin transmiterea de oferte privind achiziția directă de Servicii de cazare și restaurant în localitatea București, 18.01-10.03.2024, aşa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de email csuresita@yahoo.com.

Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta, poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Servicii de cazare și restaurant – anunţ publicitar nr. ADV1400865 din 04.01.2024
Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi prin transmiterea de oferte privind achiziția directă de Servicii de cazare și restaurant Băile Felix 10.01 – 04.02.2024, aşa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail csuresita@yahoo.com.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Servicii de cazare si restaurant – anunţ publicitar nr. ADV1372252 din 30.06.2023
Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită să participaţi la – Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, privind atribuirea contractelor – „Servicii de cazare si restaurant”.
Obiectul contractelor constă în prestarea de servicii de cazare şi restaurant, aşa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail csuresita@yahoo.com.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta, poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Servicii de cazare si restaurant – anunţ publicitar nr. ADV1354352 din 30.03.2023
Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi la – Procedura simplificata proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, privind atribuirea contractelor -„Servicii de cazare si restaurant”.
Obiectul contractelor constă în prestarea de servicii de cazare şi restaurant, aşa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail csuresita@yahoo.com.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta, poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Servicii de cazare si restaurant – anunţ publicitar nr. ADV1350697 din 14.03.2023
Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia nr. 1 – 4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi la Procedura simplificată proprie – Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, privind atribuirea contractelor „Servicii de cazare si restaurant”.
Obiectul contractelor constă în prestarea de servicii de cazare şi restaurant, aşa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de email csuresita@yahoo.com.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta, poate fi descărcată aici.

ANUNȚ

Clubul Sportiv Universitatea Reșița, cu sediul în municipiul Reșița, Piața Traian Vuia nr.1 – 4, Corp A, judeţul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea, funcției contractuale, temporar vacante de REFERENT GRADUL II, (o norma 1/1), din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Resurse Umane, cu contract individual de muncă ce se va încheia pentru o perioadă determinată, de la data finalizării concursului și până la data de 17.04.2024, conform dispozițiilor HG  nr. 1336/28.10.2022.

Concursul se va desfășura la sediul instituției, astfel:

 • proba scrisă în data de 27.03.2023, ora 10.00;
 • proba practică în data de 27.03.2023, ora 14.00;
 • proba interviu în data de 30.03.2023, ora 10.00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • are cetățenia romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in România;
 • cunoaște limba română, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoașterea normativelor și a legilor pe linie financiar-contabilă și a normelor specifice privind activitatea sportivă;
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale
 • cunoștințe de arhivare a documentelor;
 • cunoștințe de comunicare și relații publice;
 • cunoștințe de utilizare a tehnologiei informatice (operare PC, birotică);

Abilități, calități și aptitudini necesare: responsabilitate, lucru în echipă, perseverență, adaptabilitate la solicitări, spirit de inițiativă și observație, creativitate.

ETAPELE CONCURSULUI/EXAMENULUI din 27.03.2023

a) selecția dosarelor de înscriere, în data de 20.03.2023;

b) proba scrisă – la sediul instituției, Piața Traian Vuia nr.1 – 4, Corp A, mansardă, în ziua de 27.03.2023, orele 10.00, pe durata a 2 (două) ore.

c) proba practică – la sediul instituției, Piața Traian Vuia nr.1 – 4, Corp A, mansardă, în ziua de 27.03.2023, orele 14.00, pe durata a 1(o) oră.

d) interviul – la sediul instituției, Piața Traian Vuia nr.1 – 4, Corp A, mansardă, în ziua de 30.03.2023, orele 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI

 • perioada publicare anunț pe portalul posturi.gov.ro, la avizier, mass media și pagina web începând cu data de 10.03.2023
 • perioada depunere dosare până în ziua de 17.03.2023, ora 16.00
 • data selecție dosare: 20.03.2023,
 • data de 20.03.2023 : afișare rezultate selecție dosare, afișare rezultat la ora 09.00
 • perioada 21.03.2023: depunere contestații rezultate selecție dosare, în interval orar 10.00-16.00
 • data de 22.03.2023, ora 11.30: afișare rezultate contestații selecție dosare
 • data de 27.03.2023, ora 10.00 – proba scrisă (2 ore)
 • data de 27.03.2023, ora 14.00 – proba practică (1 oră). În intervalul orar  5.00-16.00 are loc corectarea lucrărilor
 • data de 28.03.2023: afișare rezultate în intervalul orar 09.00-10.00 are loc afișarea rezultatelor la avizier
 • în data de 28.03.2023, in interval orar 10.00-16.00 depunere contestații rezultate proba scrisă și practică
 • in data de 29.03.2022 se afișează rezultatele contestațiilor la proba scrisă și practică ora 09.30
 • în data de 30.03.2023 ora 10.00: interviu
 • 31.03.2023, ora 10.00: afișare rezultate interviu
 • în perioada 31.03.2023, in interval orar 10.00-16.00: depunere contestații rezultate interviu
 • data de 04.04.2023: afișare rezultate contestații interviu ora 09.00
 • data de 04.04.2023: afișare rezultate finale concurs ora 11.00

Tematica și bibliografia sunt afișate la avizierul CSU Reșița de la sediul instituției, Piața Traian Vuia, nr.1-4, Corp A, mansardă, precum și pe portalul posturi.gov.ro și site-ul CSU Reșița (www.csu-resita.ro).

Relații suplimentare la Clubul Sportiv Universitatea Reșița (la sediul instituției, Piața Traian Vuia nr.1 – 4, Corp A, etajul 3, contabilitate); telefon 0751052822, secretariat d-na Dulgheru Daniela.

ANUNȚ

Servicii de cazare si restaurant – anunţ publicitar nr. ADV1347619 din 28.02.2023
Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul în Piaţa Traian Vuia, nr. 1 – 4, 320085, Reşiţa, Caraş-Severin vă invită sa participaţi la Procedura simplificată proprie – Conform Normei de procedură internă pentru serviciile din Anexa 2, privind atribuirea contractelor „Servicii de cazare si restaurant”.
Obiectul contractelor constă în prestarea de servicii de cazare şi restaurant, aşa cum sunt aceste servicii descrise în caietul de sarcini.
Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine prin transmiterea unei solicitări la adresa de email csuresita@yahoo.com.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi descărcată aici.

ANUNŢ

Clubul Sportiv Universitatea Reșița, cu sediul în municipiul Reșița, Piața Traian Vuia, nr. 1 – 4, Corp A, județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, temporar vacante de REFERENT GRADUL II, (o normă 1/1), din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Resurse Umane, cu contract individual de muncă ce se va încheia pentru o perioadă determinată, de la data finalizării concursului și până la data de 17.04.2024, conform dispozițiilor HG nr. 1336/28.10.2022.

Concursul se va desfășura la sediul instituției, astfel:

 • probă scrisă în data de 27.02.2023, ora 10.00;
 • probă practică în data de 27.02.2023, ora 14.00;
 • probă interviu în data de 02.03.2023, ora 10.00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoașterea normativelor și a legilor pe linie financiar – contabilă și a normelor specifice privind activitatea sportivă;
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale
 • cunoștințe de arhivare a documentelor;
 • cunoștințe de comunicare și relații publice;
 • cunoștințe de utilizare a tehnologiei informatice (operare PC, birotică);
 • abilitați, calități și aptitudini necesare: responsabilitate, lucru în echipă, perseverență, adaptabilitate la solicitări, spirit de inițiativă și observație, creativitate.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului pe site-ul posturi.gov.ro și pe site-ul CSU Reșița www.csu-resita.ro, la sediul Clubului Sportiv Universitatea Reșița, municipiul Reșița, Piața Traian Vuia, nr. 1 – 4, județul Caraș-Severin, până în data de 17 februarie 2023, ora 16:00.

Relații suplimentare la biroul secretariat, telefon 0751 052822, e-Mail: csuresita@yahoo.com, persoană de contact Daniela Dulgheru.

Director,
Octavian Măzăran